مقاله ها

محاسبه سطح مقطع کابل موتور الکتریکی

مهندس سیمین انصاری

10 دقیقه مطالعه

محاسبه سطح مقطع کابل موتور الکتریکی

محاسباتی که در ادامه توضیح داده می شود بر اساس این سه شرط بنا نهاده شده است:

  • در انتخاب کابل فرض بر آن است که بیشینه طول کابل 50 متر باشد.
  • دمای محیط 25 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است.
  • مدل کابل ها NYY می باشد.

بخوانید- کابل فشار ضعیف و انواع آن


 

برای تعیین سایز کابل برای توان های مختلف موتور، ابتدا روش های راه اندازی موتوررا به دو دسته کلی تقسیم نموده پس از آن، برای هر گروه از جدول مخصوص به خود جهت انتخاب کابل استفاده می ­کنیم.

گروه اول:

(DOL(Direct Online

(SSD(Soft Starter Drive

(VSD(Variable Frequency Dirve

گروه دوم: 

(SD(Star-Delta

 

 

گروه اول: (DOL,SSD,VFD)

mm^2)cable) جریان موتور * 1.1 No
4x2.5 I≤16A 1
4x4 16A<I≤25A 2
4x6 25A<I≤34A 3
4x10 34A<I≤43A 4
4x16 43A<I≤59A 5
3.5x25 59A<I≤79A 6
3.5x35 79A<I≤106A 7
3.5x50 106A<I≤129A 8
3.5x70 129A<I≤157A 9
3.5x95 157A<I≤199A 10
3.5x120 199A<I≤249A 11
3.5x150 249A<I≤285A 12
3.5x185 285A<I≤326A 13
3.5x240 326A<I≤374A 14
3.5x300 374A<I≤445A 15

 

گروه دوم: (SD)

2-mm^2)cable) 1-mm^2)cable) جریان موتور * 1.1 No
3x2.5 4x2.5 I≤27A 1
3x4 4x4 27A<I≤43A 2
3x6 4x6 43A<I≤58A 3
3x10 4x10 58A<I≤74A 4
3x16 4x16 74A<I≤102A 5
3x25 3.5x25 102A<I≤137A 6
3x35 3.5x35 137A<I≤183A 7
3x50 3.5x50 183A<I≤223A 8
3x70 3.5x70 223A<I≤272A 9
3x95 3.5x95 272A<I≤344A 10
3x120 3.5x120 344A<I≤426A 11
3x150 3.5x150 426A<I≤494A 12
3x185 3.5x185 494A<I≤565A 13
3x240 3.5x240 565A<I≤648A 14
3x300 3.5x300 648A<I≤770A 15

  انتخاب کابل برای موتور از روی جریان طراحی موتور (1.1 برابر جریان محاسباتی موتور) می­ باشد. جریان طراحی موتور باید در بازه جریانی تعریف شده برای کابل قرار داشته باشد.

 


پیشنهاد نیکسا : اپلیکیشن Motor Calculator


 

مثال 1:

اگر یک موتور 15 کیلووات داشته باشیم این موتور جریانی برابر با 28.5 آمپر دارد که جریان طراحی موتور برابر 31.35 آمپر می باشد. اگر موتور به یکی از روش­ های راه اندازی موجود در گروه اول، راه اندازی شود کابلی که برای این جریان طراحی مناسب می باشد 4x6 است.

حال اگر بخواهیم همین موتور را به روش گروه دوم یعنی SD راه اندازی کنیم، از جدول گروه دوم استفاده می کنیم. جریان طراحی موتور در بازه ردیف دوم جدول قرار دارد، پس دو عدد کابل به سایزهای 4x4,3x4 انتخاب می شود.

 

هنگامی که جریان طراحی موتور در روش راه اندازی گروه اول بیشتر از 445 آمپر باشد و در روش راه­ اندازی گروه دوم بیش تر از 770 آمپر باشد، کابل برای موتور به صورت زیر انتخاب می­ گردد:

روش تعیین کابل برای موتورهای بالای 445 آمپر و روش راه اندازی گروه اول:

 

N1=Ix1.1/445

(Ix1.1←جریان طراحی موتور)

 

N1 یک عدد صحیح می باشد که به سمت بالا رند شده است.

 

Ic=Ix1.1/N1

بعد از مشخص شدن IC، حالا باید از روی جدول گروه اول دنبال کابلی باشیم که IC در بازه جریانی آن وجود داشته باشد . N1 تعداد کابل تعیین شده توسط جریان IC را نشان می­ دهد.

 

روش تعیین سایز کابل برای موتورهای با جریان بیشتر از770 آمپر در روش راه ­اندازی گروه دوم:

 

N1=Ix1.1/770

(Ix1.1←جریان طراحی موتور)

 

N1 یک عدد صحیح می باشد که به سمت بالا رند شده است.

 

Ic=Ix1.1/N1

 

بعد از مشخص شدن IC حالا باید از روی جدول گروه دوم دنبال کابل­ هایی باشیم که IC در بازه جریانی آن وجود داشته باشد. N1 تعداد کابل­ های تعیین شده توسط جریان IC را نشان می ­دهد.

 

مثال2:

اگر یک موتور 280 کیلووات داشته باشیم، در ولتاژ 400 ولت جریانی برابر با 502 آمپر دارد جریان طراحی برای این موتور 552 آمپر است. می خواهیم این موتور را به روش SSD راه ­اندازی کنیم. بنابراین باید از جدول مربوط به گروه دوم استفاده کنیم چون جریان طراحی موتور بیشتر از ماکزیمم جریان تعریف شده در این جدول می باشد (445 آمپر) ابتدا باید 552 آمپر را بر 445 آمپر تقسیم کنیم تا به N1 برسیم. N1 برابر با 2 می­ باشد. در مرحله بعد 552 آمپر را بر دو تقسیم می­ کنیم تا به IC  برسیم. IC برابر با 276 آمپر است حال از روی جدول گروه اول کابلی را که عدد 276 آمپر را پوشش می ­دهد، پیدا می­ کنیم. کابل 3.5x150 انتخاب می شود. تعداد (Set:2) 2 کابل 3.5x150 انتخاب نهایی ما می ­باشد.

 


شرکت نیکسا آماده تهیه مدارک مهندسی بخصوص مدرک Cable List برای پروژه ها و مناقصه های شما می باشد، با ما تماس بگیرید.


 

دیدگاه شما