Search
Close this search box.
محاسبه سطح مقطع کابل موتور سه فاز| ماشین حساب محاسبه آنلاین سطح مقطع کابل

خدمات

ساخت و تولید

طراحی و مهندسی

محاسبه سطح مقطع کابل موتور سه فاز (ماشین حساب محاسبه آنلاین سطح مقطع کابل)

فهرست مطالب

محاسبه سطح مقطع کابل یکی از محاسبات مهم در برق صنعتی به شمار می آید.انتخاب درست و دقیق سایز کابل نقشی اساسی در مدیریت هزینه های یک پروژه بر عهده دارد، از این رو کارشناسان برق میبایست در انتخاب سایز کابل برای تجهیزات یک پروژه بسیار دقیق عمل نمایند.در این مقاله ما قصد داریم نحوه انتخاب کابل برای موتور سه فاز را شرح دهیم. این روش محاسبه سطح مقطع کابل یک روش محاسبه سریع با دقت بالا می باشد. همچنین در انتهای مقاله یک ماشین حساب محاسبه آنلاین سطح مقطع کابل به عنوان ابزاری جهت سرعت بخشیدن به محاسبه سطح مطع قرار داده شده است.

روش محاسبه سطح مقطع کابل مطرح شده در این مطلب، بر اساس سه شرط زیر بنا نهاده شده است:

  • در انتخاب سایز کابل، فرض بر آن است که بیشینه طول کابل ها 50 متر باشد.
  • دمای محیط، 25 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.
  • کابل ها از نوع NYY می باشند.

انواع کابل فشار ضعیف

محاسبه سطح مقطع کابل بر اساس روش راه اندازی موتور

برای محاسبه سایز کابل موتورهای الکتریکی سه فاز با توان های مختلف، ابتدا روش های راه اندازی موتور را به دو بخش کلی تقسیم می کنیم. سپس، برای هر بخش از روش های راه اندازی، از جدول مخصوص به آن برای انتخاب کابل استفاده می کنیم:

بخش اول-انتخاب سایز کابل برای موتور با روش های راه اندازی (SSD-VFD-DOL):

اگر موتور الکتریکی با یکی از سه روش ، راه اندازی مستقیم ( DOL-Direct Online راه اندازی نرم (SSD-Soft Starter Drive) و راه اندازی توسط درایو (VFD-Variable Frequency Drive) شروع به کار نماید، از این رو برای انتخاب کابل موتور سه فاز میبایست از جدول انتخاب کابل شماره یک استفاده کنید.

انتخاب کابل برای موتور سه فاز که با یکی از سه روش DOL,SSD,VFD راه اندازی میشوند
جدول (1)- انتخاب کابل موتور راه اندازی به روش(DOL-SSD-VFD)

نحوه انتخاب کابل از جدول فوق به این صورت است که در ابتدا باید جریان موتور را محاسبه نمایید سپس جریان بدست آمده را 1.1 برابر می کنید تا جریان طراحی موتور محاسبه گردد آنگاه از جدول بالا کابلی انتخاب می شود که جریان طراحی موتور در بازه جریانی آن کابل قرار گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: طراحی تاسیسات برق صنعتی و الکتریکی نیکسا

بخش دوم-نحوه محاسبه سطح مقطع کابل برای موتور با روش راه اندازی (SD):

اگر از روش ستاره مثلث (SD (Star-Delta برای راه اندازه موتور سه فاز استفاده گردد آنگاه جهت انتخاب کابل موتور باید از جدول زیر استفاده نمایید.

انتخاب سایز کابل برای موتورهایی که بصورت ستاره مثلثSD راه اندازی میشوند
جدول(2)-انتخاب کابل موتور ستاره-مثلث

انتخاب کابل برای موتور سه فاز که به روش ستاره مثلث شروع به کار می کند از جدول بالا و از روی جریان طراحی آن (1.1 برابر جریان محاسباتی موتور) صورت می گیرد. جریان طراحی موتور باید در بازه جریانی تعریف شده برای کابل انتخابی قرار داشته باشد.

برای محاسبه سریع و دقیق جریان موتورهای سه فاز می توانید از “ماشین حساب آنلاین محاسبه جریان موتور” نیکسا استفاده نمایید.

محاسبه و طراحی موتور الکتریکی

مثال 1-انتخاب کابل برای موتور سه فاز:

اگر یک موتور 15 کیلووات داشته باشیم این موتور جریانی برابر با 28.5 آمپر دارد که جریان طراحی موتور برابر 31.35 آمپر می باشد. اگر موتور به یکی از روش­ های راه اندازی موجود در بخش اول، راه اندازی شود کابلی که برای این جریان طراحی مناسب می باشد 4×6 است.

حال اگر بخواهیم همین موتور را به روش بخش دوم یعنی SD راه اندازی کنیم، از جدول شماره 2 استفاده می کنیم. جریان طراحی موتور در بازه ردیف دوم جدول قرار دارد، پس دو عدد کابل به سایزهای 4×4,3×4 انتخاب می شود.

بیشتر بخوانید: مقالات آموزش برق صنعتی پیشرفته

روش انتخاب سایز کابل برای موتور سه فاز بالای 445 آمپر با روش راه اندازی DOL-SSD-VFD:

هنگامی که جریان طراحی موتور در روش راه اندازی موتور دسته اول بیشتر از 445 آمپر باشد ،کابل برای موتور به صورت زیر انتخاب می­ گردد:

تعیین سایز کابل

N1 یک عدد صحیح می باشد که به سمت بالا رند شده است…

برای محاسبه سطح مقطع کابل با متراژی بیش از 50 متر و دمای محیط دلخواه به همراه محاسبه پارامترهایی همچون افت ولتاژ کابل فایل اکسل شرکت نیکسا را دانلود نمایید…

محاسبه سایز کابل موتور الکتریکی

جریان کابل

بعد از مشخص شدن IC، حالا باید از روی جدول گروه اول دنبال کابلی باشیم که Iدر بازه جریانی آن وجود داشته باشد . Nتعداد کابل تعیین شده توسط جریان Iرا نشان می­ دهد.

روش محاسبه سایز کابل برای موتورهای با جریان بیشتر از 770 آمپربا روش راه ­اندازی ستاره-مثلث (SD)

هنگامی که جریان طراحی موتور در روش راه اندازی موتور ستاره-مثلث  (SD (Star-Delta بیشتر از 770 آمپر باشد ،کابل برای موتور به صورت زیر انتخاب می­ گردد:

سایز کابل جریان بالا

N1 یک عدد صحیح می باشد که به سمت بالا رند شده است…

جریان کابلها

بعد از مشخص شدن IC حالا باید از روی جدول گروه دوم دنبال کابل­ هایی باشیم که Iدر بازه جریانی آن وجود داشته باشد. Nتعداد کابل­ های تعیین شده توسط جریان IC را نشان می ­دهد.

مثال2-محاسبه سطح مقطع کابل برای موتور سه فاز بالای 445آمپر و راه اندازی به روش راه انداز نرم:

اگر یک موتور سه فاز 280 کیلووات داشته باشیم، در ولتاژ 400 ولت جریانی برابر با 502 آمپر دارد،جریان طراحی برای این موتور 552 آمپر است. می خواهیم این موتور را به روش SSD راه ­اندازی کنیم. بنابراین باید از جدول کابل شماره یک استفاده کنیم چون جریان طراحی موتور بیشتر از ماکزیمم جریان تعریف شده در این جدول می باشد (445 آمپر) ابتدا باید 552 آمپر را بر 445 آمپر تقسیم کنیم تا Nبه دست بیاید. Nبرابر با 2 می­ باشد.

در مرحله بعد 552 آمپر را بر 2 تقسیم می­ کنیم تا IC به دست بیاید. IC برابر با 276 آمپر است حال از روی جدول گروه اول، کابلی را که عدد 276 آمپر را پوشش می ­دهد، پیدا می­ کنیم. کابل 3.5×150 انتخاب می شود. تعداد (Set:2) 2 کابل 3.5×150 انتخاب نهایی ما می ­باشد.

در جدول زیر می توانید جریان موتور را برای کیلو وات مشخصی به راحتی پیدا کنید. جدول کیلو وات به آمپر موتور سایر پارامترهای موتور مانند راندمان و پاورفاکتور را نیز برایتان مشخص می کند.

جدول کیلو وات به آمپر

محاسبه آنلاین سایز کابل موتور سه فاز و تک فاز

با استفاده از ماشین حساب آنلاین زیر می توانید با داشتن جریان موتور به راحتی سطح مقطع کابل الکتروموتور را محاسبه نمایید.موارد زیر جهت محاسبه سایز کابل موتورها باید مشخص گردد:
  • جریان موتور(Motor Current): برای محاسبه جریان الکتروموتور می توانید از “ماشین حساب آنلاین محاسبه جریان موتور” استفاده نمایید.
  • تعداد فاز موتور(Motor Phase):در این قسمت مشخص می کنید که موتور تک فاز(Single-phase) یا سه فاز(Three-phase) است.
  • نوع راه اندازی موتور(Motor Start-up):در این قسمت باید یکی از چهار روش راه اندازی موتور( راه اندازی مستقیم DOL، ستاره-مثلثSD، راه انداز نرمSSD، درایو با فرکانس متغییرVFD) را انتخاب کنید.
  • دمای محیط(Environment Temp):در این قسمت دمای محیطی را که کابل در آن قرار دارد باید تعیین نمایید.
  • درصد افت ولتاژ مجاز(Allow Voltage Drop):در این قسمت درصد افت ولتاژ کابل را تعییم می کنیم که معمولا 3 درصد میباشد.
  • طول کابل (Cable Length):برای آنکه ماشین حساب سطح مقطع کابل و تعداد آن را درست محاسبه نماید باید مقدار کابل را بر حسب متر تعیین نمایید.

Motor Cable Size Calculator


سخن پایانی

در این مقاله ما یک روش ساده و کارآمد برای محاسبه اندازه سطح مقطع کابل موتورهای الکتریکی سه فاز ارائه نمودیم. نحوه انتخاب سایز کابل فشار ضعیف به روش ذکر شده در این مقاله برای کابل هایی به طول حداکثر 50 متر و دمای محیط تا 25 درجه سانتی گراد مناسب می باشد. مقاله را با ارائه یک ماشین حساب آنلاین محاسبه سطح مقطع کابل برای موتورهای سه فاز و تک فاز به اتمام رساندیم شرکت نیکسا (شرکت برق، کنترل و ابزار دقیق) با بهره گیری از متخصصان با تجربه و کارآمد آماده تهیه مدارک مهندسی برق در با عناوین محاسبه سایز کابل ،تهیه لیست کابل، تهیه مشخصات فنی مورد نیاز کابل و … برای پروژه های شما میباشد، با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *