مقاله ها

طراحی شماتیک سیستم کنترل (CONTROL CONFIGURATION)

مهندس پژمان تراکمه

12 دقیقه مطالعه

طراحی شماتیک سیستم کنترل (Control Configuration)

این مدرک یکی از اساسی ترین مدارک در طراحی سیستم کنترل بوده که در آن اجزاء سیستم، مشخص می گردد. گاهی ممکن است تمام اجزاء در یک پروژه موجود نباشند. این اجزاء شامل:

  • تابلوهای کنترل واحدهای مختلف فرایندی
  • شبکه ارتباطی بین تابلوهای کنترل و اتاق های کنترل
  • اتاق های کنترل محلی
  • تابلوهای کنترل مرکزی
  • اتاق کنترل مرکزی
  • تجهیزات اتاق کنترل محلی و مرکزی

برای آشنایی بیش تر با "تابلو کنترل" کلیک کنید...


بوده و با توجه به هر بخش، می تواند متناسب با مشخصات پروژه، دامنه وسیعی از حالت ها (ترکیب اجزاء)، ایجاد شود. حال به توضیح مجزای هر یک از این بخش ها می پردازیم:

1. تابلو کنترل واحدهای مختلف فرایندی

هر کدام از این تابلوها، متناسب با  جغرافیا و مشخصات پروژه و مباحث فرایندی، خود به یک تا چند تابلو برق و تجهیزات ابزاردقیق، متصل می شوند. معمولا تابلوهای کنترل محلی می توانند، تابلو Remote باشند (بدون وجود پردازشگر) و یا خود دارای CPU باشند. هم چنین می توانند روی تابلو، نمایشگرهای محلی نیز داشته باشند. در تصویر زیر، تابلوی محلی UV-CP1 از نوع PLC مشاهده می شود که به دو تابلو MCC.5 و MCC.6 و ابزاردقیق متصل است.

تابلوی محلی از نوع PLC

شکل (1). تابلوی محلی UV-CP1 از نوع PLC

2. شبکه ارتباطی بین تابلوها و اتاق های کنترل

لایه های انتقال و مخابره اطلاعات را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد. ارتباط بین PLC، سنسورها و عملگرها می تواند به صورت سیمی و یا در شرایط خاصی بر روی Bus صنعتی (Field Bus)، ایجاد شود.

شبکه ارتباطی تابلو و اتاق کنترل

شکل (3). شبکه ارتباطی بین تابلوها و اتاق های کنترل


نیکسا را بیشتر بشناسید...


3. اتاق کنترل محلی

عملکرد این اتاق، جهت بهره برداری، تعمیر و نگه داری، جمع آوری اطلاعات مدیریتی و در نهایت ارسال آن ها  به اتاق کنترل مرکزی طراحی شده است.

تجهیزات این اتاق ها شامل کامپیوترهای صنعتی بهره برداری و مهندسی، چند دستگاه پرینتر جهت اهداف گوناگون، سیستم شبکه، سرور متناسب با نیاز پروژه و هم چنین تجهیزات مرتبط با اتاق کنترل مرکزی مانند رادیو مودم، فیبر نوری و یا سیستم سیمی (LAN)، می باشد.

 

اتاق کنترل محلی

شکل (4). اتاق کنترل محلی

4. تابلو کنترل مرکزی یا اصلی

در صورتی که در پروژه از تابلوهای کنترل Remote استفاده شده باشد، لازم است تا پردازشگر آن ها در تابلویی نصب شده و ارتباط با آن برقرار شود. این تابلو که دارای پردازشگر بوده و با اتاق کنترل در ارتباط است را "تابلو کنترل اصلی" می نامند.

5. اتاق کنترل مرکزی

تجهیزات این اتاق شبیه به تجهیزات اتاق کنترل محلی بوده و تنها در تعداد، متفاوت است. از سیستم تصویری Video Wall و یا Large Screen نیز در این اتاق ها استفاده می شود. مجموعه این تجهیزات را در مدرکی به نام "شماتیک کنترل" یا Control Configuration نمایش می دهند که چند نمونه ارائه گردیده است:

 

.1شماتیک سیستم کنترل

شکل (4). نمونه شماتیک سیستم کنترل یا Control Configuration


حتما بخوانید- سیستم اسکادا چیست؟


 

شماتیک کنترل

            شکل (5). نمونه شماتیک سیستم کنترل یا Control Configuration

برچسب ها:

طراحی شماتیک سیستم کنترلتابلو کنترل واحد فرایند، محلی و مرکزیاتق کنترل محلی و مرکزی

دیدگاه شما