مقاله ها

محاسبه درصد امپدانس اتصال کوتاه در ترانسفورماتور توزیع

مهندس پژمان تراکمه

5 دقیقه مطالعه

درصد امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور(UK%)

در ترانسفورماتور توزیع، آزمایش هایی جهت تعیین هر یک از پارامترها انجام می شود. یکی از آن ها، آزمایش اتصال کوتاه ترانس است که در محاسبات شبکه فشار ضعیف از جمله محاسبه جریان اتصال کوتاه و هم چنین، قدرت اتصال کوتاه استفاده می گردد.

اکنون به تشریح آزمایش اتصال کوتاه با تمرکز بر Uk % ( درصد امپدانس ترانسفورماتور) و نحوه محاسبه امپدانس معادل ترانس توزیع و جریان اتصال کوتاه می پردازیم.

 


شرکت نیکسا آماده ارائه خدمات طراحی و مهندسی برای سیستم های برق پروژه شماست برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


***دانلود رایگان- فایل محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور***


آزمایش اتصال کوتاه

در این آزمایش ابتدا طرف دوم ترانس را اتصال کوتاه می نمایند سپس ولتاژ طرف اولیه را از صفر به میزانی که جریان طرف دوم را به مقدار نامی برساند، افزایش می دهند.

این ولتاژ، درصدی از ولتاژ نامی طرف اولیه و در نتیجه همان درصد از ولتاژ نامی ثانویه خواهد بود که به آن درصد ولتاژ اتصال کوتاه می گویند.

با توجه به این که مدار معادل ترانسفورماتور را می توان به صورت زیر نمایش داد:

مدار معادل ترانسفورماتور

 

 

 

 

 

 

بنابراین

                              درصد امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور  

بنابراین امپدانس معادل ترانسفورماتور در طرف فشار ضعیف برابر:

امپدانس معادل ترانسفورماتور


 حتما بخوانید: محاسبه پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور


 

و در صورت بروز اتصال کوتاه در طرف فشار ضعیف، جریان اتصال کوتاه در طرف فشار ضعیف ترانس برابر:

محاسبه جریان اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

محاسبه قدرت اتصال کوتاه در ترانسفورماتور

خواهد بود که در آن Sn برابر قدرت نامی ترانس می باشد.


تجهیزات و دستگاه های حفاظتی ترانسفورماتور


نیکسا را بیشتر بشناسید...


 

برچسب ها:

اتصال کوتاه ترانسفورماتور توزیع شبکه فشار ضعیفجریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور توزیعامپدانس معادل اتصال کوتاه ترانس توزیعدورصد ولتاژ اتصال کوتاه ترانس

دیدگاه شما