ابزارهای کاربردی نیکسا

کاتالوگ فانکشن بلاک های برنامه نویسی شرکت نیکسا

فانکشن ابزار دقیق از نوع اندازه گیر دبی ( تایپ:FT3Sp2Al )

دانلود

فانکشن ابزار دقیق از نوع اندازه گیر فشار ( تایپ:PT3Sp2Al )

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : اندازه گیر ارتفاع سطحTransmitter Level( تایپ: LT3Sp2Al )

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : اندازه گیر مواد شیمیاییTransmitter Analyzer( تایپ: AT3Sp2Al)

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : سوئیچ فشار Switch Pressure( تایپ: PS3Sw2Al )

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : سوئیچ دبی Switch Flow( تایپ: FS3Sw2Al )

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : سوئیچ سطح Switch Level( تایپ: LS3Sw2Al )

دانلود

فانکشن عملگر : الکتروموتور یک سرعته و یک جهته Single Speed Single Direction Motor (تایپ: MSSSD)

دانلود

فانکشن عملگر : شیر برقی Motorized Valve Actuator (تایپ:MV)

دانلود

فانکشن عملگر : شیر برقی با فیدبک موقعیت Motorized Valve Actuator with Position Feedback (تایپ:MVF)

دانلود

فانکشن ابزار دقیق : اندازه گیر دما Temperature Transmitter (تایپ: TT3Sp2Al)

دانلود

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش سوم: کاربرد نقشه ها

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش دوم: اختصارات فرایندی

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (1-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (3-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (4)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (5)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (7)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (7-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (8)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (8-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (9)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (9-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (10)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (11)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (12)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (13)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (14)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (15)

دانلود

پروژه های نیکسا

تله متری وآبرسانی شهرهای آبفای جنوب شرق استان - تهران

دانلود

تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره کیش - هرمزگان

دانلود

انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه . دهگلان - کردستان

دانلود

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی پتروشیمی فجر - خوزستان

دانلود

شرکت فرآورش CF واحد بندر امام خمینی - خوزستان

دانلود

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش اول: اصول و مفاهیم

Legend Of P&ID - COURSE Model.1

دانلود

P&ID - COURSE Model.2

دانلود

P&ID - COURSE Model.3

دانلود

فایل های محاسبات قیمت ساخت تابلو و خدمات شرکت نیکسا

پیش فاکتور خدمات برنامه نویسی PLC

دانلود

فایل محاسباتی قیمت تابلو کنترل

دانلود

فایل محاسبات قیمت تابلو کنترل- اکسل

دانلود

پیش فاکتور ارائه خدمات جهت شرکت در مناقصات

دانلود

گواهینامه ها و رزومه شرکت نیکسا

رزومه شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه اتوماسیون صنعتی

دانلود

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

دانلود

جواز تولید و مونتاژ شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

دانلود

رزومه خدمات و توانمندی های کارخانه تابلو سازی شرکت نیکسا

دانلود

فایل های محاسباتی برق و کنترل

محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه فشار ضعیف- اکسل

دانلود

Analog Input Scaling

دانلود

ماشین محاسبات شماتیک سیستم کنترل

دانلود

ماشین حساب محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور

دانلود

فایل محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور- *جدید*

دانلود

فایل محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور- اکسل

دانلود

محاسبه سیستم زمین ارتینگ- اکسل

دانلود

فایل اکسل ماشین محاسبات تابلو برق- Load List

دانلود

محاسبه سایز کابل

دانلود

فایل اکسل محاسبه ظرفیت بانک خازنی

دانلود

فایل انتخاب سافت استارتر

دانلود