ابزارهای کاربردی نیکسا

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش سوم: کاربرد نقشه ها

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش دوم: اختصارات فرایندی

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (1-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (3-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (4)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (5)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (7)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (7-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (8)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (8-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (9)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (9-1)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (10)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (11)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (12)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (13)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (14)

دانلود

PID Course part2_Legend Of P&ID - COURSE Model (15)

دانلود

پروژه های نیکسا

تله متری وآبرسانی شهرهای آبفای جنوب شرق استان - تهران

دانلود

تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره کیش - هرمزگان

دانلود

انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه . دهگلان - کردستان

دانلود

تصفیه خانه فاضلاب صنعتی پتروشیمی فجر - خوزستان

دانلود

شرکت فرآورش CF واحد بندر امام خمینی - خوزستان

دانلود

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش اول: اصول و مفاهیم

Legend Of P&ID - COURSE Model.1

دانلود

P&ID - COURSE Model.2

دانلود

P&ID - COURSE Model.3

دانلود

فایل های محاسبات قیمت ساخت تابلو و خدمات شرکت نیکسا

پیش فاکتور خدمات برنامه نویسی

دانلود

فایل محاسباتی قیمت تابلو کنترل

دانلود

فایل محاسبات قیمت تابلو کنترل- اکسل

دانلود

پیش فاکتور ارائه خدمات جهت شرکت در مناقصات

دانلود

گواهینامه ها و رزومه شرکت نیکسا

رزومه شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه اتوماسیون صنعتی

دانلود

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

دانلود

جواز تولید و مونتاژ شرکت نیکسا

دانلود

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

دانلود

فایل های محاسباتی برق و کنترل

محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه فشار ضعیف- اکسل

دانلود

Analog Input Scaling

دانلود

ماشین محاسبات شماتیک سیستم کنترل

دانلود

ماشین حساب محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور

دانلود

فایل محاسبه ظرفیت ترانسفورماتور- بروزرسانی شده

دانلود

فایل محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور- اکسل

دانلود

محاسبه سیستم زمین ارتینگ- اکسل

دانلود

فایل اکسل ماشین محاسبات تابلو برق- Load List

دانلود

محاسبه سایز کابل

دانلود