Search
Close this search box.

فایل های نیکسا

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق – بخش دوم: اختصارات فرایندی

نمونه Legend PID

PID2.Legend:COURSE-Model (15)

نقشه کامل Knock Out Drum

PID2.Legend:COURSE-Model (14)

نقشه ناقص Knock Out Drum

PID2.Legend:COURSE-Model (13)

نام گذاری تجهیزات مکانیکی واحد فرآیندی

PID2.Legend:COURSE-Model (12)

نام گذاری خطوط لوله کشی PID

PID2.Legend:COURSE-Model (11)

اختصارات الکتریکی PID

PID2.Legend:COURSE-Model (10)

نمونه طرح مخزن و پمپ PID

PID2.Legend:COURSE-Model (9-1)

مخفف نازل ها در تجهیزات فرایند

PID2.Legend:COURSE-Model (9)

طبقه بندی علائم اختصاری پرکاربرد

PID2.Legend:COURSE-Model (8-1)

طبقه بندی علائم اختصاری شیرهای صنعتی

PID2.Legend:COURSE-Model (8)