مقاله ها

بررسی ترانسمیترها و ایندیکیتورها در ابزاردقیق

مریم آقاسیدقاسم

5 دقیقه مطالعه

تجهیزات ابزار دقیق را می توان از نظر عملکرد به صورت زیر، مورد بررسی قرار داد:

ایندیکیتور یا نمایش دهنده (Indicator):

نمایش دهنده یکی از تجهیزات متداول در ابزاردقیق است و هدف آن نمایش نشانه ای قابل خواندن برای انسان از سیگنال ابزار است.

ابزار دقیق نمایش دهنده

شکل(1)-ابزاردقیق نمایش دهنده سطح

 

در بعضی موارد ممکن است برای نمایش مقدار پارامتر برای اپراتور دستگاه، به نمایش دهنده دیگری در محل، نیاز باشد. مانند نصب فرستنده روی سطح یک مخزن بزرگ و استفاده از نمایش دهنده در پایین مخزن و نمایش مقدار سطح برای اپراتور سیستم.

استفاده از یک نمایش دهنده در یک سیستم، روشی مناسب برای مشاهده خروجی ترانسمیتر توسط اپراتور، بدون نیاز به تجهیزات آزمایش می باشد. علاوه بر این، ممکن است نمایش دهنده ها دور از ترانسمیتر خود قرار بگیرند و نمایش در مکان های مناسب تری نسبت به محل ترانسمیتر فراهم شود.


پیشنهاد ما: چگونه سیستم کنترلی طراحی کنیم؟


 

ترانسمیتر و نمایش دهنده

شکل(2)- انواع ترانسمیتر

ترانسمیتر یا انتقال دهنده (Transmitter):

ترانسمیتر از ترکیب دو واژه TRANSFER و METER حاصل می شود. در دنیای کنترل سیستم ها، ترانسمیتر ابزاری است که سیگنال (جریان الکتریکی) تولید شده توسط یک سنسور را به سیگنال استاندارد برای ابزاردقیق تبدیل می کند. کمیت ها و پارامترها (فشار، سطح، دما،  جریان، موقعیت، سرعت، رطوبت و ...) را اندازه گیری (METERING) و تبدیل به سیگنال کرده و به فاصله دورتری مثل اتاق کنترل مرکزی کنترل ارسال می کند (TRANSFER).

از مهم ترین و پر کاربردترین ترانسمیترهای اندازه گیری در صنعت، می توان به ترانسمیتر دما، ترانسمیتر رطوبت، ترانسمیتر فشار، ترانسمیتر اندازه گیری سطح (Level) و ترانسمیتر ارتعاش اشاره کرد. هم چنین ترانسمیتر گاز مونوکسیدکربن (Co) و ترانسمیتر گاز آمونیاک نیز در برخی صنایع هم چون مرغداری ها، دامداری ها و گلخانه ها به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که می خواهید با نحوه عملکرد ابزار دقیق ها بصورت تئوری بیشتر آشنا شوید به مجموعه مقالات ما تحت عنوان اصول و مبانی سیستم های ابزاردقیق مراجعه کنید.


خدمات نیکساارائه فایل های محاسباتی در زمینه برق کنترل و ابزار دقیق


 

برچسب ها:

ابزاردقیقترانسمیتر یا انتقال دهندهایندیکیتور یا نمایش دهنده

دیدگاه شما