طراحی سیستم برق صنعتی نیکسا

در طرحی کلی، سیستم برق پروژه های صنعتی، شامل بخش های تامین انرژی مانند بخش ولتاژ متوسط، ترانسفورماتور، بخش ولتاژ پایین، دیزل ژنراتور و تابلوهای مربوطه و در نهایت تابلوهای توزیع و تابلوی انواع بارهای عمومی و موتوری می باشد.

 نیکسا با به کارگیری مهندسین با تجربه و با دانش فنی بالا، هم چنین با توجه به نیاز مشتری، آماده سازی و تولید تمام مدارک مرتبط با پروژه در زمانی بسیار کوتاه و با  لحاظ نمودن جزئی ترین نکات اجرایی را تضمین می نماید. این مدارک شامل موارد زیر برای بخش های مختلف می باشد.

   1. الزامات طرح
   2. لیست و محاسبات
   3. مشخصات فنی
   4. برگه اطلاعاتی
   5. دیاگرام تک خطی
   6. نقشه های Configuration
   7. لوازم یدکی
   8. لیست سازندگان(وندور لیست)
   9. آحاد بهاء
   10. کاتالوگ سازندگان

که این مدارک بسته به نیاز در بخشهای مختلف بنا بر نیاز مشتری تهیه و ارایه می گرددبخش های مختلف طراحی شامل :

   فشار متوسط                                               

   1. خط فشار متوسط
   2. پست فشار متوسط
   3. کابل و سرکابل فشار متوسط            

 ترانس، دیزل، خازن                                      

   1. ترانسفورماتور قدرت
   2. دیزل ژنراتور و UPS سه فاز
   3. تابلو خازن

 تابلوهای برق                                                        

   1. تابلو برق اصلی و فرعی
   2. تابلو برق تغذیه موتوری          

  ارتینگ                                                               

   1. سیستم ارت
   2. سیستم حفاظت از صاعقه

       کابل و سینی کابل                                                

   1. کابل فشار ضعیف
   2. سینی کابل

         سایر سیستم ها                                                 

   1. سیستم روشنایی
   2. سیستم تلفن و شبکه اینترنت
   3. سیستم دوربین مداربسته CCTV
   4. سیستم اعلام دود و حریق
   5.  سیستم حفاظت کاتدیک   

شرکت نیرو کنترل سامان

 


سایر خدمات طراحی و مهندسی شرکت نیکسا