طراحی ماشین آلات صنعتی و رباتیک نیکسا

نیاز صنایع امروزی به سیستم های خودکار، با بهره گیری از ماشین آلات گوناگون و ربات های صنعتی، نیکسا را برآن داشت تا با همکاری تیمی متخصص در این زمینه، طراحی و ساخت انواع ماشین ها و ربات های صنعتی را آغاز نماید.

در این راستا و با توجه به نیاز مشتری، اقدام برای برنامه ریزی کامل طرح، شامل تهیه مدارک پایه و تفصیلی و در نهایت، ساخت و پیاده سازی الگوریتم های کنترلی در مکانیزه نمودن نیاز مشتری، صورت می گیرد.

 

 

 

 


سایر خدمات طراحی و مهندسی شرکت نیکسا