مقاله ها

مهندس سیمین انصاری

2 ماه پیش

محاسبات تابلوهای برق

محاسبات توان اکتیو و راکتیو، جریان ورودی، خازن مناسب و راندمان تابلوهای برق در فایل گسترده اکسل...

مهندس پژمان تراکمه

2 ماه پیش

محاسبات مقاومت معادل در سیستم زمین (ارتینگ)

روش محاسبه مقاومت معادل در سیستم زمین با توجه به اطلاعاتی هم چون چاه ارت و الکترودهای زمین...

مریم آقاسیدقاسم

3 ماه پیش

کلید اتوماتیک در شبکه فشار ضعیف چه کاربردی دارد؟

در شبکه فشار ضعیف در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه به جای فیوز از کلید اتوماتیک استفاده می گردد...

مریم آقاسیدقاسم

4 ماه پیش

ماشین سازی صنعتی (Machinery Industry) و اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

ماشین سازی صنعتی با ساخت دستگاه ها و ماشین آلات تولید، در اتوماسیون صنعتی نقشی ویژه ایفا می کند..

مریم آقاسیدقاسم

4 ماه پیش

شیر کنترل یا کنترل ولو (Control Valve) چیست؟

کنترل ولو یا شیر کنترل از شیرآلات صنعتی بوده و جهت کنترل جریان سیال در خطوط لوله به کار می روند...

مهندس عبدالمهدی امیریمنش

5 ماه پیش

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش سوم: کاربرد در سیستم کنترل

کاربرد و شرح نقشه های گوناگون P&ID و PFD در مهندسی سیستم کنترل و ابزاردقیق در واحدهای فرایندی...

مهندس عبدالمهدی امیریمنش

5 ماه پیش

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش دوم: اختصارات فرآیندی

بررسی و توضیح هر یک از علائم و اختصارات فرایندی (Legend) P&ID و PFD در مهندسی ابزاردقیق و کنترل...

مریم آقاسیدقاسم

6 ماه پیش

مدارک برق قدرت (Load List و Single-Line Diagram)

دیاگرام تک خطی، علامت نمایش سیستم قدرت سه فاز بوده و لودلیست، سند نمایش بارهای مصرفی سیستم است...

مهندس سیمین انصاری

6 ماه پیش

کاربرد تله متری و اسکادا در شبکه آبرسانی - بخش چهارم: بخش مخابراتی سیستم تله متری

در این مطلب قطعات و تجهیزات واحد مخابراتی یک سیستم تله متری در شبکه آبرسانی بررسی می شود...