مقاله ها

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش دوم - طبقه بندی مبدل ها

این مطلب آموزشی به بررسی انواع طبقه بندی مبدل ها و ویژگی های استاتیکی و دینامیکی آن ها می پردازد

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش نخست - مبانی مبدل ها

پس از تبديل كميت فيزيكي به سيگنال الكتريكي، اين سيگنال بايد به يك سيستم پردازش كننده انتقال يابد.

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

فناوری عملیاتی و فناوری اطلاعاتی

بررسی تحولات تولید، صنعت و تحول دیجیتال، بدون اشاره به هم گرایی سیستم های IT و OT غیرممکن است...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

تفاوت سیستم های کنترل PLC و DCS

در نگاه اولیه، تفاوت سیستم کنترل DCS نسبت به PLC در غیر متمرکز بودن کنترل است...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

درجه حفاظت تجهیزات الکتریکی (استاندارد IP)

استانداردIP میزان نفوذپذیری تجهیزات الکتریکی در مقابل ورود گرد و خاک و آب و رطوبت را بیان می کند..

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

ابزاردقیق های هوشمند و غیرهوشمند

امروزه ابزاردقیق ها با پیشرفت تکنولوژی و کمک گرفتن از هوش مصنوعی روز به روز هوشمندتر شده اند...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

ترانسمیترها و ایندیکیتورها در صنعت ابزاردقیق

دو نوع متداول عملکردی ابزاردقیق، ترانسمیتر یا انتقال دهنده و ایندیکیتور یا نمایش دهنده می باشند...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

آشنایی با سنسورهای دیجیتال و آنالوگ

بررسی ویژگی های مفاهیم دیجیتال و آنالوگ در سیگنال ها، سنسورها و سیستم ها و فناوری های ابزاردقیق...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

تفاوت در ابزاردقیق اکتیو و پسیو

تجهیزات ابزاردقیق بر اساس جایگاه منبع تغذیه به دو دسته اکتیو و پسیو تقسیم می شوند...