مقاله ها

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

تابلو برق فشار ضعیف چگونه کار می کند؟

برای محافظت، کنترل و نظارت بر سیستم توزیع برق، به تجهیزات توزیع ولتاژ پایین بسیار کارآمد نیاز است.

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش سوم - ویژگی های استاتیکی مبدل ها (3)

بررسی سه روش متداول خطی بودن در مبدل با معرفی نقطه نهایی، حداقل مربعات و خط مستقیم مستقل...

مریم آقاسیدقاسم

3 سال پیش

درباره دکل های مخابراتی چه می دانید؟

دکل هایی که معمولاً برای ارتباطات از راه دور بی سیم استفاده می شوند، گوناگون هستند...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

گروه برداری در ترانسفورماتورهای سه فاز

بررسی گروه برداری در ترانسفورماتورهای سه فاز با تمرکز بر آرایش سیم پیچ ها و نوع اتصالات...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

محاسبه درصد امپدانس اتصال کوتاه در ترانسفورماتور توزیع

محاسبه قدرت، امپدانس، جریان و درصد ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور توزیع در شبکه فشار ضعیف...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش سوم - ویژگی های استاتیکی مبدل ها (2)

بررسی ویژگی تكرارپذيري (Repeatability)، دقت (Precision) و هیسترزیس (Hysteresis) در مبدل و سنسور...

مهندس احمدرضا تراکمه

3 سال پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش سوم - ویژگی های استاتیکی مبدل ها (1)

بررسی صحت (Accuracy) و قدرت تفکیک (Resolution)، از ویژگی های استاتیکی مبدل ها و سنسورها...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

محاسبه پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور

محاسبه پارامترهای ترانسفورماتور ایده ال با آزمایش اتصال کوتاه و مدار باز در شبکه فشار ضعیف...

مهندس پژمان تراکمه

3 سال پیش

محاسبه جریان و قدرت اتصال کوتاه در شبکه فشار ضعیف

هدف این مطلب آموزشی آشنایی مهندسان با محاسبه اتصال کوتاه در شبکه های فشار ضعیف و نکات مهم آن است..