مقاله ها

مریم آقاسیدقاسم

2 سال پیش

ماشین سازی صنعتی (Machinery Industry) و اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

ماشین سازی صنعتی با ساخت دستگاه ها و ماشین آلات تولید، در اتوماسیون صنعتی نقشی ویژه ایفا می کند..

مریم آقاسیدقاسم

2 سال پیش

شیر کنترل یا کنترل ولو (Control Valve) چیست؟

کنترل ولو یا شیر کنترل از شیرآلات صنعتی بوده و جهت کنترل جریان سیال در خطوط لوله به کار می روند...

مهندس عبدالمهدی امیریمنش

2 سال پیش

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش سوم: کاربرد در سیستم کنترل

کاربرد و شرح نقشه های گوناگون P&ID و PFD در مهندسی سیستم کنترل و ابزاردقیق در واحدهای فرایندی...

مهندس عبدالمهدی امیریمنش

2 سال پیش

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش دوم: اختصارات فرآیندی

بررسی و توضیح هر یک از علائم و اختصارات فرایندی (Legend) P&ID و PFD در مهندسی ابزاردقیق و کنترل...

مریم آقاسیدقاسم

2 سال پیش

مدارک برق قدرت (Load List و Single-Line Diagram)

دیاگرام تک خطی، علامت نمایش سیستم قدرت سه فاز بوده و لودلیست، سند نمایش بارهای مصرفی سیستم است...

مهندس سیمین انصاری

2 سال پیش

کاربرد تله متری و اسکادا در شبکه آبرسانی - بخش چهارم: بخش مخابراتی سیستم تله متری

در این مطلب قطعات و تجهیزات واحد مخابراتی یک سیستم تله متری در شبکه آبرسانی بررسی می شود...

مهندس سیمین انصاری

2 سال پیش

کاربرد تله متری و اسکادا در شبکه آبرسانی - بخش سوم: واحدهای تله متری (دوردست)

برق سیستم توسط RTU کنترل و از طریق شبکه تله متری به سیستم اسکادا می رسد و در دسترس قرار می گیرد...

مهندس سیمین انصاری

2 سال پیش

کاربرد تله متری و اسکادا در شبکه آبرسانی - بخش دوم: مشخصات فنی اسکادا

اسکادا این اجازه را به صنعت می دهد که فرایندهای صنعتی را به صورت محلی یا از مکان های دور کنترل کند

مهندس سیمین انصاری

2 سال پیش

کاربرد تله متری و اسکادا در شبکه آبرسانی - بخش اول: اصول و مبانی

تله متری و اسکادا یک سیستم نظارتی و کنترلی دقیق در زمینه مدیریت شبکه آبرسانی شهری و صنعتی هستند..