مقاله ها

مهندس پژمان تراکمه

10 ماه پیش

رتبه بندی IP در تابلوهای برق

رتبه بندی IP (آی پی) نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد و رطوبت می باشد

مهندس پژمان تراکمه

10 ماه پیش

جانمایی بار الکتریکی مصرفی در نقشه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره دو)

مشخص کردن بارهای فرایندی در سایت پروژه های صنعتی به جهت جانمایی تابلوها و سایر تجهیزات الکتریکی...

مهندس پژمان تراکمه

11 ماه پیش

بار الکتریکی مصرفی در پروژه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره یک)

مفهوم بار مصرفی و انواع آن در پروژه های صنعتی و تعیین پارامترهای مرتبط مانند توان الکتریکی مصرفی..

مهندس احمدرضا تراکمه

12 ماه پیش

فانکشن های برنامه نویسی ساختاریافته PLC

امکان برنامه نویسی به صورت ساختار یافته با فانکشن های برنامه نویسی PLC (ابزاردقیق، عملگر وکنترلی)

مهندس پژمان تراکمه

12 ماه پیش

ماشین محاسبات ظرفیت بانک خازنی

بانک خازنی مجموعه چندین خازن با نرخ ولتاژ یکسان است که به صورت های سری و یا موازی متصل هستند...

مهندس احمدرضا تراکمه

1 سال پیش

HMI چیست و چه کاربردی دارد؟

رابط انسان و ماشین (HMI) یک رابط کاربری یا داشبورد است که شخص را به سیستم و یا دستگاه متصل می کند.

مهندس سیمین انصاری

1 سال پیش

محاسبات تابلوهای برق

محاسبات توان اکتیو و راکتیو، جریان ورودی، خازن مناسب و راندمان تابلوهای برق در فایل گسترده اکسل...

مهندس پژمان تراکمه

1 سال پیش

محاسبات مقاومت معادل در سیستم زمین (ارتینگ)

روش محاسبه مقاومت معادل در سیستم زمین با توجه به اطلاعاتی هم چون چاه ارت و الکترودهای زمین...

مریم آقاسیدقاسم

1 سال پیش

کلید اتوماتیک در شبکه فشار ضعیف چه کاربردی دارد؟

در شبکه فشار ضعیف در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه به جای فیوز از کلید اتوماتیک استفاده می گردد...