مقاله ها

مهندس پژمان تراکمه

2 سال پیش

رتبه بندی IP در تابلوهای برق

رتبه بندی IP (آی پی) نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد و رطوبت می باشد

مهندس پژمان تراکمه

2 سال پیش

جانمایی بار الکتریکی مصرفی در نقشه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره دو)

مشخص کردن بارهای فرایندی در سایت پروژه های صنعتی به جهت جانمایی تابلوها و سایر تجهیزات الکتریکی...

مهندس پژمان تراکمه

2 سال پیش

بار الکتریکی مصرفی در پروژه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره یک)

مفهوم بار مصرفی و انواع آن در پروژه های صنعتی و تعیین پارامترهای مرتبط مانند توان الکتریکی مصرفی..

مهندس احمدرضا تراکمه

2 سال پیش

فانکشن های برنامه نویسی ساختاریافته PLC

امکان برنامه نویسی به صورت ساختار یافته با فانکشن های برنامه نویسی PLC (ابزاردقیق، عملگر وکنترلی)

مهندس پژمان تراکمه

2 سال پیش

ماشین محاسبات ظرفیت بانک خازنی

بانک خازنی مجموعه چندین خازن با نرخ ولتاژ یکسان است که به صورت های سری و یا موازی متصل هستند...

مهندس احمدرضا تراکمه

2 سال پیش

HMI چیست و چه کاربردی دارد؟

رابط انسان و ماشین (HMI) یک رابط کاربری یا داشبورد است که شخص را به سیستم و یا دستگاه متصل می کند.

مهندس سیمین انصاری

2 سال پیش

محاسبات تابلوهای برق

محاسبات توان اکتیو و راکتیو، جریان ورودی، خازن مناسب و راندمان تابلوهای برق در فایل گسترده اکسل...

مهندس پژمان تراکمه

2 سال پیش

محاسبات مقاومت معادل در سیستم زمین (ارتینگ)

روش محاسبه مقاومت معادل در سیستم زمین با توجه به اطلاعاتی هم چون چاه ارت و الکترودهای زمین...

مریم آقاسیدقاسم

2 سال پیش

کلید اتوماتیک در شبکه فشار ضعیف چه کاربردی دارد؟

در شبکه فشار ضعیف در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه به جای فیوز از کلید اتوماتیک استفاده می گردد...