مقاله ها

مهندس سیمین انصاری

2 هفته پیش

تابلو مارشالینگ

تابلو مارشالینگ، بین تابلوکنترل اتاق کنترل و جعبه اتصال ابزاردقیق سایت ارتباط برقرار می کند...

مریم آقاسیدقاسم

3 هفته پیش

الکترودهای زمین در سیستم اتصال زمین

الکترودهای زمین در سیستم ارتینگ، وابسته به جنس خاک و جهت قرارگیری در آن انواع گوناگونی دارند...

مریم آقاسیدقاسم

4 هفته پیش

كابل های سیستم فشارضعيف

کابل ها در سیستم فشارضعیف برق از لحاظ جانمایی، به سه نوع زمینی، هوایی و مخصوص طبقه بندی می شوند...

مهندس عبدالمهدی امیریمنش

4 هفته پیش

P&ID و PFD برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق - بخش اول

آشنایی مهندسان کنترل با P&ID و PFD و راهنمایی لازم جهت یافتن داده مورد نیاز ابزاردقیق و کنترل...

مریم آقاسیدقاسم

1 ماه پیش

سیستم زمین یا ارتینگ چیست؟

زمین کردن یا ارتینگ روشی برای کنترل خروج جریان الکتریکی در زمان بروز نقص در تجهیزات الکتریکی است..

مریم آقاسیدقاسم

1 ماه پیش

تولید تابلو برق صنعتی

مونتاژ الکتریکی و بدنه و نصب قطعات تابلوبرق صنعتی ، نیاز به رعایت استانداردهای کنترل کیفیت دارد..

مهندس احمدرضا تراکمه

2 ماه پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش هشتم - مبدل های سیالات (6)

مبدل مدارمجتمع از انواع مبدل دمای سیالات می باشد که مدارات و المان های سنسور دما را تجمیع کرده است

مهندس احمدرضا تراکمه

2 ماه پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش هشتم - مبدل های سیالات (5)

در ادامه تقسیم بندی مبدلهای دما، مبدل های RTD نمایش دهنده دمای مقاومت و ترمیستور را بررسی میکنیم..

مهندس احمدرضا تراکمه

2 ماه پیش

اصول و مبانی ابزاردقیق: بخش هشتم - مبدل های سیالات (4)

مبدل دما برای اندازه گیری دما در صنایع، اهمیت زیادی دارد که یکی از انواع مهم آن ترموکوپل می باشد..