مقاله ها

مهندس سیمین انصاری

4 هفته پیش

سافت استارتر (Soft Starter) چیست؟

در این مقاله سافت استارتر را تعریف و فواید آن را بیان می کنیم و سرانجام فایل اکسلی برای انتخاب آن.

مهندس پژمان تراکمه

3 ماه پیش

رتبه بندی IP در تابلوهای برق

رتبه بندی IP (آی پی) نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد و رطوبت می باشد

مهندس پژمان تراکمه

3 ماه پیش

جانمایی بار الکتریکی مصرفی در نقشه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره دو)

مشخص کردن بارهای فرایندی در سایت پروژه های صنعتی به جهت جانمایی تابلوها و سایر تجهیزات الکتریکی...

مهندس پژمان تراکمه

4 ماه پیش

بار الکتریکی مصرفی در پروژه های صنعتی (فیلم آموزشی. شماره یک)

مفهوم بار مصرفی و انواع آن در پروژه های صنعتی و تعیین پارامترهای مرتبط مانند توان الکتریکی مصرفی..

مهندس احمدرضا تراکمه

5 ماه پیش

فانکشن های برنامه نویسی ساختاریافته PLC

امکان برنامه نویسی به صورت ساختار یافته با فانکشن های برنامه نویسی PLC (ابزاردقیق، عملگر وکنترلی)

مهندس پژمان تراکمه

5 ماه پیش

ماشین محاسبات ظرفیت بانک خازنی

بانک خازنی مجموعه چندین خازن با نرخ ولتاژ یکسان است که به صورت های سری و یا موازی متصل هستند...

مهندس احمدرضا تراکمه

6 ماه پیش

HMI چیست و چه کاربردی دارد؟

رابط انسان و ماشین (HMI) یک رابط کاربری یا داشبورد است که شخص را به سیستم و یا دستگاه متصل می کند.

مهندس سیمین انصاری

8 ماه پیش

محاسبات تابلوهای برق

محاسبات توان اکتیو و راکتیو، جریان ورودی، خازن مناسب و راندمان تابلوهای برق در فایل گسترده اکسل...

مهندس پژمان تراکمه

9 ماه پیش

محاسبات مقاومت معادل در سیستم زمین (ارتینگ)

روش محاسبه مقاومت معادل در سیستم زمین با توجه به اطلاعاتی هم چون چاه ارت و الکترودهای زمین...